Monday Mar 20 Mon Mar 20
Tuesday Mar 21 Tue Mar 21
Wednesday Mar 22 Wed Mar 22
Thursday Mar 23 Thu Mar 23
Friday Mar 24 Fri Mar 24
Saturday Mar 25 Sat Mar 25
Sunday Mar 26 Sun Mar 26
Lap Swim 05:00 am - 05:30 am  
Lap Swim 05:30 am - 06:00 am  
Lap Swim 06:00 am - 06:30 am  
Lap Swim 06:30 am - 07:00 am  
Lap Swim 07:00 am - 07:30 am  
Lap Swim 07:30 am - 08:00 am  
AquaFit 08:00 am - 08:45 am Daniel Schumacher 
 
Lap Swim 09:00 am - 09:30 am  
Lap Swim 09:30 am - 10:00 am  
Lap Swim 10:00 am - 10:30 am  
Lap Swim 10:30 am - 11:00 am  
Lap Swim 11:00 am - 11:30 am  
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm  
Lap Swim 03:30 pm - 04:00 pm  
Aqua BootCamp 04:00 pm - 04:45 pm Michelle Hupp 
CLASS CANCELED 04:30 pm - 05:00 pm Addison Wheraly 
Lap Swim 05:00 pm - 05:30 pm  
Lap Swim 05:30 pm - 06:00 pm  
Lap Swim 06:00 pm - 06:30 pm  
Lap Swim 06:30 pm - 07:00 pm  
Lap Swim 07:00 pm - 07:30 pm  
Lap Swim 07:30 pm - 08:00 pm  
Lap Swim 05:00 am - 05:30 am  
Lap Swim 05:30 am - 06:00 am  
WATERinMOTION 06:00 am - 06:45 am Janet Smith 
 
Lap Swim 07:00 am - 07:30 am  
Lap Swim 07:30 am - 08:00 am  
Lap Swim 08:00 am - 08:30 am  
Lap Swim 08:30 am - 09:00 am  
AquaSurge 09:00 am - 10:00 am Caroline Petefish 
 
 
WATERinMOTION 10:30 am - 11:30 am Cheryl Chiapetto 
 
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm  
Lap Swim 03:30 pm - 04:00 pm  
RESERVED/Swim Team 04:00 pm - 05:30 pm  
 
 
Lap Swim 05:30 pm - 06:00 pm  
Lap Swim 06:00 pm - 06:30 pm  
Lap Swim 06:30 pm - 07:00 pm  
RESERVED/Swim Team 07:00 pm - 08:30 pm  
 
Lap Swim 05:00 am - 05:30 am  
Lap Swim 05:30 am - 06:00 am  
Lap Swim 06:00 am - 06:30 am  
Lap Swim 06:30 am - 07:00 am  
Lap Swim 07:00 am - 07:30 am  
Lap Swim 07:30 am - 08:00 am  
Lap Swim 08:00 am - 08:30 am  
Lap Swim 08:30 am - 09:00 am  
Lap Swim 09:00 am - 09:30 am  
Lap Swim 09:30 am - 10:00 am  
Lap Swim 10:00 am - 10:30 am  
Lap Swim 10:30 am - 11:00 am  
Lap Swim 11:00 am - 11:30 am  
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm  
Lap Swim 03:30 pm - 04:00 pm  
Aqua BootCamp 04:00 pm - 04:45 pm Michelle Hupp 
 
Lap Swim 05:00 pm - 05:30 pm  
Lap Swim 05:30 pm - 06:00 pm  
Lap Swim 06:00 pm - 06:30 pm  
Lap Swim 06:30 pm - 07:00 pm  
Lap Swim 07:00 pm - 07:30 pm  
Lap Swim 07:30 pm - 08:00 pm  
Lap Swim 05:00 am - 05:30 am  
Lap Swim 05:30 am - 06:00 am  
WATERinMOTION 06:00 am - 06:45 am Janet Smith 
 
Lap Swim 07:00 am - 07:30 am  
Lap Swim 07:30 am - 08:00 am  
Lap Swim 08:00 am - 08:30 am  
Lap Swim 08:30 am - 09:00 am  
AquaSurge 09:00 am - 10:00 am Caroline Petefish 
 
 
WATERinMOTION 10:30 am - 11:15 am Cheryl Chiapetto 
 
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm  
Lap Swim 03:30 pm - 04:00 pm  
RESERVED/Swim Team 04:00 pm - 05:30 pm  
 
 
Lap Swim 05:30 pm - 06:00 pm  
Lap Swim 06:00 pm - 06:30 pm  
Lap Swim 06:30 pm - 07:00 pm  
RESERVED/Swim Team 07:00 pm - 08:30 pm  
 
Lap Swim 05:00 am - 05:30 am  
Lap Swim 05:30 am - 06:00 am  
Lap Swim 06:00 am - 06:30 am  
Lap Swim 06:30 am - 07:00 am  
Lap Swim 07:00 am - 07:30 am  
Lap Swim 07:30 am - 08:00 am  
Lap Swim 08:00 am - 08:30 am  
Lap Swim 08:30 am - 09:00 am  
POOL CLOSED 09:00 am - 10:00 am  
 
Lap Swim 10:00 am - 10:30 am  
Lap Swim 10:30 am - 11:00 am  
Lap Swim 11:00 am - 11:30 am  
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm  
Lap Swim 03:30 pm - 04:00 pm  
Lap Swim 04:00 pm - 04:30 pm  
Lap Swim 04:30 pm - 05:00 pm  
Lap Swim 05:00 pm - 05:30 pm  
Lap Swim 05:30 pm - 06:00 pm  
Lap Swim 06:00 pm - 06:30 pm  
Lap Swim 06:30 pm - 07:00 pm  
Lap Swim 07:00 pm - 07:30 pm  
Lap Swim 07:30 pm - 08:00 pm  
 
 
 
 
 
Lap Swim 07:30 am - 08:00 am  
Lap Swim 08:00 am - 08:30 am  
WATERinMOTION 08:30 am - 09:30 am Janet Smith 
 
Lap Swim 09:30 am - 10:00 am  
Lap Swim 10:00 am - 10:30 am  
Lap Swim 10:30 am - 11:00 am  
Lap Swim 11:00 am - 11:30 am  
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lap Swim 08:30 am - 09:00 am  
Lap Swim 09:00 am - 09:30 am  
Lap Swim 09:30 am - 10:00 am  
Lap Swim 10:00 am - 10:30 am  
Lap Swim 10:30 am - 11:00 am  
Lap Swim 11:00 am - 11:30 am  
Lap Swim 11:30 am - 12:00 pm  
Lap Swim 12:00 pm - 12:30 pm  
Lap Swim 12:30 pm - 01:00 pm  
Lap Swim 01:00 pm - 01:30 pm  
Lap Swim 01:30 pm - 02:00 pm  
Lap Swim 02:00 pm - 02:30 pm  
Lap Swim 02:30 pm - 03:00 pm  
Lap Swim 03:00 pm - 03:30 pm